Våre trenere

Stig Sandberg Hansen
Teknisk stilartleder leder
Hovedinstruktør Nan 2

Hanshi 8. Dan

Ronnie Hagen
Landslagsleder
Hovedinstruktør Nan 1
Renshi Shihan 7. Dan.

Gøran Ingbretsen
Hjelpeinstruktør Nan 1

Kyoshi 3. Dan.


Linda Natatie Røsholt
Hovedinstruktør Barn
Kyoshi 3. Dan.

Sondre Bakken
Hjelpeinstruktør Barn

Kyoshi 3. Dan.


Christian Bakke Johnsen
Hjelpeinstruktør Nye voksne/videregående

Uchideshi 1. Kyu.

Tor-Erik Vold Knutsen
Instruktør Barn 1

Deshiiri 5. Kyu