Utmelding

Vi setter pris på at du bruker dette utmeldings skjemaet ved utmelding.
Gjør oppmerksom på at din Autogiroavtale vil fortsette frem til avslutningen på semesteret. Dette fordi Skien Nanbudoklubb må betale lisenser, forsikringer mm. til NFF på halvårsbasis.
Vi takker for at du har valgt å være medlem i Skien Nanbudoklubb, og ønsker deg velkommen tilbake ved en senere anledning.