Skien Nanbudoklubb oppererer
med følgende priser

Pewe

5-7 år

140 NOK

Barn

7-13 år

200 NOK

Barn

med familie

180 NOK

Ungdom

13-18 år

200 NOK

Ungdom

Med familie

180 NOK

Voksne

18+

230 NOK

Voksne

med familie

210 NOK

Prisene er pr. måned