Ordliste

Ashi barai...................................................................................................................Sveip
Barai .................................................................................................................Blokkering
Budo ..........................Fellesbetegnelse påulike kampformer «Stridskunstens vei»
Bunkai ........................................................................................Teknikkanalyse, forsvar
Chokusen ...........................................................................................................Rett frem
Chudan ........................................................................Midtregion (mellomgulv, mave)
Chudan uke ...................................................................................Blokk for midtregion.
Dachi .......................................................................................................Beinstillingtilling
Dan .................................................................................................................... Grad, nivå
Do .....................................................................................................................Vei, retning
Dojo ..................................................Treningslokale («plassen for studiet av veien»)
Doshu ..............................................................................................Mester av do (veien)
Furiage ......................Sirkelbevegelse med armene vertikalt, svingblokk oppover
Gedan .............................1.nedadgående 2.omr. på .kroppen nedenfor beltestedet
Gedan barai ................................................................................... Nedadgående blokk
Geri ...........................................................................................................................Spark
Gi .................................................................................................................Treningsdrakt
Hachimaki ........................................................................................Tørkle, svettebånd
Hidari .....................................................................................................................Venstre
Irimi .....................................................................................................................Gå inn til
Jodan ....................................................................................Høy, øvre - hoderegionen
Jodan tsuki ........................................................................Slag retning hoderegionen
Jodan uke ........................................................................................................Høy blokk
Kaiten ..................................................................................................................Sirkulær
Kakato ....................................................................................................................... Hæl
Kakato dachi .............................Stående stilling med tyngdepunkt på bakre bein,
.................................................................................................fremre bein strakt på hæl
Kamaete Zenkutsu dachi med gard - ......................................................kampstilling
Kata Form, ........................................................øvelsesmønster ("imaginær kamp")
Kansetsu ....................................................................................................................Ledd
Kansetsu geri .................................................................Spark mot kne- el. hofteledd
Kiritsu ....................................................................................... Stå opp - reise seg opp
Ki ............................................................................................Mental indre energi, kraft
Kiai ..........................................................Kamprop - brukes samtidig med teknikken
...............................og slik at muskulaturen blir låst maksimalt i kontaktøyeblikket
Kyu ...................................................................................................Grad, fargede belter
Mae ............................................................................................Forfra, forlengs, forover
Mae geri ...........................................................................................................Frontspark
Mae ukemi ......................................................................................Fallteknikk fremover
Mawashi ............................................................................................................Sirkel, bue
Mawashi geri ...................................................................................................Spark i bue
Migi ............................................................................................................................Høyre
Mikazuki geri ...........................................................Sidespark i front retning motsatt
..............................................................................................hånd (Taki i Ki Nanbu Taiso)
Mitsu no chikara ......................................................................................De tre kreftene
Moto no ichi ............................................................................Tilbake til utgangsstilling
Musubi dachi .............Stilling rett opp med hælene sammen (føttene i 45 grader)
Ki Nanbu Taiso ..............................................................Oppvarming av kropp og sinn
Neko ashi dachi ................................Stående stilling «sittende» med tyngdepunkt
...............................................................................på bakre ben, fremre fot på tåballen
Ni rei ...............................................................................................................Hils i retning
Nio dachi Iwa .....................................................................................(kun benstillingen)
Ossu ..........................................Hilsningsord, respons på en korrigering el. beskjed
Otagai ni rei ..........................................................................................Hils på hverandre
Rei ..................................................................................................................................Bukk
Ritsu rei .......................................................................................................Stående hilsen
Seikoza ...............................................................................................Sittende meditasjon
Seiza ............................................................................................Knesittende hvilestilling
Sensei ..........................................................................................................................Lærer
Shiko dachi .....................................................................................................Sumostilling
Tsuri ashi .............................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Å «slide» fremover med det forreste benet
Tatami ...............................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,Matte i dojo
Tenshin .............................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,Unnvikende teknikk
Tenshin jodan uke ......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Unnvikelse med høy blokk (mot tsuki)
Tenshin gedan barai ...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Unnvikelse med lav blokk (mot mae geri)
Tsuki ................................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,Slag
Ukemi .................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,.Fallteknikk
Ushiro ......................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,Bakover
Yame . ............................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,.Ferdig, stopp
Yoi ..................................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,...Klar
Zenkutsu dachi Kamaete .............................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.(kun benstillingen)

NANBUDO MITSU NO CHIKARA
Chikara da ......................................................................................................Kraft
Yuki da ..............................................................................................................Mot
Shinnen da .................................................................................Overbevisning
Ichi 1 ...............................................................Ichiban . .............................Første
Ni 2..................................................................Niban ..................................Andre
San 3 .............................................................Sanban ..............................Tredje
Shi 4 ..............................................................Yonban ..............................Fjerde
Go 5 .............................................................Goban.................................Femte
Roku 6 ..........................................................Rokuban ...........................Sjette
Sichi 7 ...........................................................Nanaban .....................Syvende
Hachi 8 .........................................................Hachiban ......................Åttende
Ku 9 ...............................................................Kuban .............................Niende
Ju 10..............................................................Juban ...............................Tiende