Ordliste

 • Ashi barai, Sveip

 • Barai, Blokkering

 • Budo, Fellesbetegnelse påulike kampformer «Stridskunstens vei»

 • Bunkai, Teknikkanalyse, forsvar

 • Chokusen, Rett frem

 • Chudan, Midtregion (mellomgulv, mave)

 • Chudan uke, Blokk for midtregion.

 • Dachi, Beinstillingtilling

 • Dan, Grad, nivå

 • Do, Vei, retning

 • Dojo, Treningslokale («plassen for studiet av veien»)

 • Doshu, Mester av do (veien)

 • Furiage, Sirkelbevegelse med armene vertikalt, svingblokk oppover

 • Gedan, 1.nedadgående 2.omr. på .kroppen nedenfor beltestedet

 • Gedan barai, Nedadgående blokk

 • Geri, Spark

 • Gi, Treningsdrakt

 • Hachimaki, Tørkle, svettebånd

 • Hidari, Venstre

 • Irimi, Gå inn til

 • Jodan, Høy, øvre - hoderegionen

 • Jodan tsuki, Slag retning hoderegionen

 • Jodan uke, Høy blokk

 • Kaiten, Sirkulær

 • Kakato, Hæl

 • Kakato dachi, Stående stilling med tyngdepunkt på bakre bein,

 • fremre bein strakt på hæl

 • Kamaete Zenkutsu dachi med gard -, kampstilling

 • Kata Form, øvelsesmønster ("imaginær kamp")

 • Kansetsu, Ledd

 • Kansetsu geri , Spark mot kne- el. hofteledd

 • Kiritsu, Stå opp - reise seg opp

 • Ki, Mental indre energi, kraft

 • Kiai , Kamprop - brukes samtidig med teknikken og slik at muskulaturen blir låst maksimalt i kontaktøyeblikket

 • Kyu, Grad, fargede belter

 • Mae, Forfra, forlengs, forover

 • Mae geri, Frontspark

 • Mae ukemi , Fallteknikk fremover

 • Mawashi, Sirkel, bue

 • Mawashi geri, Spark i bue

 • Migi, Høyre

 • Mikazuki geri , Sidespark i front retning motsatt hånd (Taki i Ki Nanbu Taiso)

 • Mitsu no chikara , De tre kreftene

 • Moto no ichi, Tilbake til utgangsstilling

 • Musubi dachi, Stilling rett opp med hælene sammen (føttene i 45 grader)

 • Ki Nanbu Taiso, Oppvarming av kropp og sinn

 • Neko ashi dachi, Stående stilling «sittende» med tyngdepunkt på bakre ben, fremre fot på tåballen

 • Ni rei, Hils i retning

 • Nio dachi Iwa, (kun benstillingen)

 • Ossu, Hilsningsord, respons på en korrigering el. beskjed

 • Otagai ni rei, Hils på hverandre

 • Rei, Bukk

 • Ritsu rei, Stående hilsen

 • Seikoza, Sittende meditasjon

 • Seiza, Knesittende hvilestilling

 • Sensei , Lærer

 • Shiko dachi, Sumostilling

 • Tsuri ashi, Å «slide» fremover med det forreste benet

 • Tatami, Matte i dojo

 • Tenshin, Unnvikende teknikk

 • Tenshin jodan uke, Unnvikelse med høy blokk (mot tsuki)

 • Tenshin gedan barai, Unnvikelse med lav blokk (mot mae geri)

 • Tsuki, Slag

 • Ukemi, Fallteknikk

 • Ushiro, Bakover

 • Yame, Ferdig, stopp

 • Yoi, Klar

 • Zenkutsu dachi Kamaete, (kun benstillingen)

 • NANBUDO MITSU NO CHIKARA

 • Chikara da, Kraft

 • Yuki da, Mot

 • Shinnen da,Overbevisning

 • Ichi 1, Ichiban, Første

 • Ni 2, Niban, Andre

 • San 3, Sanban, Tredje

 • Shi 4, Yonban, Fjerde

 • Go 5, Goban, Femte

 • Roku 6, Rokuban, Sjette

 • Sichi 7, Nanaban .Syvende

 • Hachi 8, Hachiban, Åttende

 • Ku 9, Kuban, Niende

 • Ju 10, Juban, Tiende