Generelle regler for utleie av lokaler hos Skien Nanbudoklubb

 • Leien betales på forskudd, ved bestilling. Vipps 65397 – Utleie
 • Eventuell avbestilling må skje senest 7 dager før reservert leiedato.
 • Vask av gulv er inkludert i leien.
 • Lokalene må være ryddet og klare for gulvvask - senest kl. 14.00 neste dag.
 • Det er røykeforbud i lokalene.
 • Leietaker er ansvarlig for å følge branninstruksen i lokalene.
 • Leietaker er ansvarlig for utgifter ved brudd på bestemmelsene som medfører utrykning av brannvesenet.
 • Leietaker er ansvarlig for ro og orden inne og ute, slik at arrangementet ikke er til sjenanse for naboer. Leietaker er også ansvarlig for å bortvise personer som forstyrrer ro og orden i og utenfor lokalene.
 • Skader på bygning, inventar og løsøre erstattes fullt ut av leietaker. Det er den person, på vegne av lag, forening eller andre som leieavtalen er inngått med, som er ansvarlig.
 • Utleier har ikke ansvar for utstyr m.m som leietaker tar med til arrangementet. Alt medbrakt utstyr skal fjernes før lokalene forlates.
 • Leietaker disponerer kun de rom leieavtalen omfatter.
 • Alt vaskes opp og ryddes på plass etter arrangementet er ferdig. Møbler settes tilbake på plass slik de sto ved utleiens begynnelse. Søppel kastes i sekker som legges i beholder for restavfall på utsiden av lokalene.
 • Leietaker er ansvarlig for at:
 • Vinduer er lukket
 • Lys er slukket
 • Levende lys er slukket
 • Oppvaskmaskinen er ryddet og avslått
 • Alle arrangementer avsluttes kl 0200 i helgene og kl 2300 på hverdager.
 • Leietaker får utlevert kode til inngangsdør og søppelkontainer før leie.
 • Utleier forbeholder seg retten til å inspisere bruken av lokalene til enhver tid.
 • Leietaker må være over 23 år. Lokalene kan kun utleies til lukkede selskap, med mindre annet er avtalt. Det er ikke anledning til fremleie.
 • Overtredelse av reglene medfører bortvisning og eventuell erstatningsplikt som angitt ovenfor.