Innmelding

Velkommen som medlem i Skien Nanbudoklubb.
I tillegg til å fylle ut dette skjemaet, må du også registrere deg/dere hos Norges idrettsforbund og samtidig opprette avtalegiro. Meldingen må inneholde fødselsdato, alder, adresse og tlf.nr. 
Se veiledning vedr. Autogirobetaling på denne linken.
Vi gjør også oppmerksom på at alle Autogiroavtaler vil bli belastet frem til semesterslutt, selv om man ev. velger å melde seg ut midt i et semester.

Klikk her for å registrere deg hos NIF.

Norges Idrettsforbund