Grasrotandelen

Til alle medlemmer og venner av Skien Nanbudoklubb.
En viktig del av våre inntekter kommer fra Norsk Tipping via Grasrotandelen. Å være Grasrotgiver medfører ingen ekstra kostnader for deg, men du må registrere deg som Grasrot giver
Du kan også benytte QR koden på denne siden til å finne frem til rett side,
eller til å fremvise hos Kommisjonær for å registrere deg.
Ta bilde av QR koden, og vis bildet hos Kommisjonæren.
Vi takker på forhånd at du registrer Skien Nanbudoklubb som din Grasrotmottager.