SNK er den største Nanbudoklubben i Norge, og den er også blant de største i verden med sine 130 medlemmer.

Klubben ble stiftet i 1972 under navnet Skien Karateklubb.
Årene gikk og stilarten Nanbudo kom inn i 1979. Dette førte til et navnskifte i 1985, til Skien Karate & Nanbudoklubb. Karatedelen forsvant gradvis for så å helt forsvinne i 1992, og i 1994 skiftet klubben navn til det nåværende: Skien Nanbudoklubb.


LOKALER
Klubben har opp gjennom årene hatt mange forskjellige treningslokaler. Disse har vi stort sett måttet leie, da det kommunale tilbud ikke har vært tilstrekkelig.
I årsskiftet 2000/2001 flyttet klubben inn i nye lokaler på Mælagaten. Her var vi til høsten 2005 - da viste det seg at det også her ble det for liten plass. Årsskiftet 05/06 kjøpte SNK egne lokaler med hjelp av støtte fra kommunen samt egen finansiering. Etter stor dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer ble den nye Nanbudohallen åpnet i juni 2006. Den ligger sentralt til mitt i Skien sentrum v/ Lundetangen kinosenter og er spesialinnredet og tilrettelagt etter klubbens behov, med matter på gulvet og en størrelse som gjør det mulig å arrangere konkurranser. Vi har også mulighet til å leie ut lokalene til private arrangementer og selskap.


STYRE, TRENERE OG ADMINISTRASJON
Utfordringene er store for alle da klubben blir drevet som en 100 % idealistisk forening - trenere, styret og utvalg jobber gratis.
Vi legger stor vekt på å kvalitetssikre våre instruktører i form av trenerkurs og veiledning underveis.
Teknisk leder i Skien Nanbudoklubb er Stig Sandberg Hansen Hanshi, 8.dan.
Styreformann 2013 i Skien Nanbudoklubb er Knut Kristiansen Sensei Kyoshi, 4.dan.


BARN
Klubben begynte tidlig med egen trening for barn. Dette ble fra starten av en suksess da Nanbudo har en filosofi om at den skal være en rettleder og hjelper for barnet, og også å ta hensyn til at andre sportslige aktiviteter samt skole, familie og venner har en viktig rolle i et barns oppvekst.
Opp gjennom årene har barn fra klubben stort sett fått gode plasseringer i de fleste stevner, dvs norgesmesterskap, Norges Cup og andre større turneringer. Dette gjør også at klubben ser meget positivt på fremtiden når det gjelder rekruttering og videre fremgang.


UNGDOM OG VOKSNE
Alder er ingen hindring for å trene Nanbudo og alle aldre kan trene sammen. Det at forskjellige aldersgrupper kan trene på samme parti gjør at toleransen og forståelsen for andre mennesker styrkes. Dette gjelder også det sosiale samholdet blant klubbens medlemmer.
Når det gjelder forskjeller i fysikk som høyde, størrelse eller funksjonshemming er dette ingen hindring da vi ut fra Nanbudoens filosofi hjelper hverandre til å bli gode og legger vekt på respekt overfor dem en trener sammen med. Etter en tid med trening vil de fleste oppleve økt kroppskontroll, økt konsentrasjon på alle plan både i treningssammenheng og i hverdagen, større selvfølelse og trygghet samt økt mestring i teknikker ut fra sitt eget nivå.