Under arbeidet med spredningen av Shukokaï karate kom Nanbu Doshu Soke til den innsikten at han ikke var fornøyd med de prinsipper denne stilarten var bygd opp rundt. 27 år gammel skapte han derfor sin egen stilart - Sankukaï - ut fra læren om yin og yang, og det faktum at det å bruke kraft mot kraft ikke er en god løsning i lengden.
I 1974 følte han at han likevel ikke var tilfreds med prinsippene rundt Sankukaï og trakk seg derfor tilbake til Cap D`Ail i Frankrike. Her brukte han fire år til meditasjon og tanker - noe som resulterte i en helt ny stilart. I 1978 viste han frem sitt nye konsept som var en stilart med fantastiske muligheter, helt ulikt alt annet - Nanbudo var en realitet!

 Siden 1978 har Nanbu Doshu Soke vært en aktiv instruktør og veileder, som har reist verden rundt for å spre Nanbudo. Han videreutvikler stadig teknikkene, noe som gjør Nanbudo til en av de mest dynamiske stilarter i verden.

HVA ER NANBUDO?
" Nanbudo er som et livets tre, det er stødig, høyreist, sterkt og godt balansert, dets dype røtter tar næring fra rike tradisjoner innen martial art, det kanaliserer og overfører livets lære og tidligere erfaringer opp og frem, slik at nye og unge skudd kan få næring til å bære frem fremtidens frukt." - sitat fra boka "The martial art for the year 2000"

Nanbudo består av mange deler og retninger men viktigst av alle er de tre prinsipper, og de syv krefter:
Nanbudo mitsu no chikara (de tre prinsipper)

  • Chikara da (kraft)
  • Yuki da (mot)
  • Shinnen da (overbevisning)

Chikara da - Fysisk trening (hva vi er) - målet er å øke den fysiske kapasitet og forbedre helsen.
Yuki da - Meditasjon (hva vi tror) - målet er å opparbeide sterk og positiv
mentalitet og selvkontroll.
Shinnen da - Kutyme (hva vi gjør) - målet er å oppnå verdighet og toleranse gjennom akseptering av kutymen.


Nanbudo nanatsu no chikara (de syv krefter)
1. Ichiban - Watashiwa gankenna tai ryoku-o motte imasu
Min fysiske styrke er urokkelig
2. Niban - Watashiwa kijona tan ryoku-o motte imasu
Mitt mot er tappert
3. Sanban - Watashiwa seitsushita handan ryoku-o motte imasu
Min dømmekraft er nøyaktig
4. Yonban - Watashiwa kyoryokuna danko ryoku-o motte imasu
Min handlekraft er dynamisk
5. Goban - Watashiwa seikkyokutekina sei ryoku-o motte imasu
Min energi er positiv
6. Rokuban - Watashiwa mujinsono no ryoku-o motte imasu
Min intellektuelle kapasitet er uuttømmelig
7. Nanaban - Watashiwa mugeno seimei ryoku-o motte imasu
Min livskraft varer evig

Watashiwa:
tai ryoku - tan ryoku - handan ryoku - danko ryoku - sei ryoku - no ryoku - seimei ryoku - mochimashita. Jeg har: urokkelig styrke - tappert mot - nøyaktig dømmekraft - dynamisk handlekraft - positiv energi- intellektuell kapasitet - evig livskraft.
"Jeg har nå syv krefter, som jeg kan bruke, for å finne frem til, det jeg ønsker å oppnå med livet mitt. Støttet av disse syv krefter, repeterer jeg for meg selv mine mål for livet".
Repeter målene tre ganger og avslutt med: Jeg når mine mål.


Treningen
Nanbudo er en kampkunst og en metode for å øke fysisk og mental helse. Det er et unikt system som kombinerer metoder for selvforsvar og kamp sammen med bevegelser som er gunstige for helsen, fysisk og psykisk.

Utøvelsen av Nanbudo er basert på fire momenter:
• Pust
• Energibevegelser
• Gymnastikk
• Mental trening
Effektiviteten av selvforsvarsteknikkene er avhengig gjensidig bruk og balanse mellom disse fire momenter.
Ki Nanbu Taiso er selve fundamentet i Nanbudo. Denne øvelsen er satt sammen av 10 momenter. Bevegelsene - inspirert av rytmer og former i naturen, som for eksempel vinden og bølgenes bevegelser - skaper harmonisk flyt av energi i kroppen. Denne flyt av energi fører til fysisk og mental likevekt, som er helsebringende og forebygger ulike plager som for eksempel stress, ryggplager, hodepine etc.
Ki Nanbu Taiso blir praktisert som en oppvarmingsøvelse, med eller uten musikk, som forbereder kroppen til treningen. Øvelsene kombineres med pust og ki-bevegelser som har stimulerende effekt mentalt og fysisk. Ki Nanbu Taiso er en unik serie bevegelser og det som blir vektlagt mest i Nanbudo.

HELSE
Helsedelen i Nanbudo består i hovedsak av pusteøvelser satt sammen med fysiske bevegelser og tøyning.
Treningen styrker muskulatur og ben/ledd på en forsvarlig måte, medvirker til god sirkulasjon til alle vitale organ i kroppen slik at disse kan virke maksimalt, og motvirker skade og sykdom.
Meditasjonen i Nanbudo er aktiv, dvs at man utfører bevegelser i kombinasjon med pusteteknikker.

SELVFORSVAR
Selvforsvarsdelen i Nanbudo består av hundrevis av slag, spark, kast, løft, feiinger og taktiske disposisjoner.
Selvforsvarsteknikkene trenes dels mot tenkte motstandere (kata) og dels mot ekte motstandere (bunkai). Det blir hele tiden fokusert på å utnytte angriperens kraft til egen fordel. Målet er hele tiden å flytte grenser for vår egen yteevne, både fysisk og mentalt.

KONKURRANSE
Konkurransedelen i Nanbudo består av Ju randori og Kata.
Siden Ju randori og Kata er en vesentlig del av treningen, sier det seg selv at konkurranse er viktig - ikke det å beseire andre, men hele tiden å forbedre sin egen yteevne og perfeksjon. Ju randori er selvforsvarsutførelse i kamp utført mellom to utøvere.
Kata er en rekke teknikker og forsvar satt sammen i et fastlagt mønster. Utøveren utfører forsvarsteknikker mot tenkte motstandere etter et på forhånd valgt mønster.
Det konkurreres også i oppvisning.
Her kan man være alene, eller sette sammen grupper, og det kan være rollespill eller ren prestasjon.

ORGANISASJON 

Nanbudo ble lansert på verdensbasis i 1978 og trenes i dag organisert i ca 20 land, mesteparten i Europa.

- WORLDWIDE NANBUDO FEDERATION (WNF)
Internasjonal hovedorganisasjon som har blitt opprettet for å fremme og utvikle Nanbudo rundt i verden. Organiserer alle de nasjonale organisasjonene, dvs klubber og forbund.
- CINDA - Commission International D'Arbitrage Den internasjonale dommerkomiteen, underlagt WNF. Utvikler konkurransedelen i Nanbudo.

- NNF - NORGES NANBUDOFORBUND
Norges Nanbudoforbund ble opprettet i 1981, kraftig omorganisert i 1992, og er bidragsyter for WNF.

- NKF - NORGES KAMPSPORTFORBUND

NKF organiserer all offisiell budo (flere stilarter) i Norge og er underlagt Norges Idrettsforbund - NIF.

- SKIEN NANBUDOKLUBB

SNK er den største Nanbudoklubben i Norge, og den er også den største klubben i verden med omtrent 130 medlemmer. Klubben ble stiftet i 1972 under navnet Skien Karateklubb. Stilarten Nanbudo kom in i 1979. Dette førte til et navnskifte i 1985, til Skien Karate- og Nanbudoklubb. Karatedelen forsvant gradvis for og helt å forsvinne i 1992, og i 1994 skiftet klubben navn til det nåværende: SKIEN NANBUDOKLUBB. Formann i Skien Nanbudoklubb er Knut Kristiansen Shihandai, 5.dan. Teknisk leder er Rune O. Hansen Dai Shihan, 9.dan.

knapp1

Påminnelser

Ingen hendelser

Nyhetsbrev

Navn:
E-post:

Hva er Nanbudo

"Nanbudo er som et livets tre, det er stødig, høyreist, sterkt og godt balansert, dets dype røtter tar næring fra rike tradisjoner innen martial art, det kanaliserer og overfører livets lære og tidligere erfaringer opp og frem, slik at nye og unge skudd kan få næring til å bære frem fremtidens frukt." - fra boka "The martial art for the year 2000.

Skien Nanbudoklubb

Postadresse:
Postboks 28 Sentrum
3701 Skien
Besøksadresse:
Oscars gate 2 B
3725 Skien