Årsmøtet for Skien Nanbudoklubb blir avholdt torsdag 7. mai klokken 18:00.
I henhold til oppdaterte retningslinjer vil møtet holdes i klubbens lokaler. Det vil bli gjort tiltak for å overholde krav til avstand.

Frist for innmelding av saker er senest 14 dager før. Frist er utgått.
Forslag kan sendes til leder@skiennanbudo.no

Klubbe

Hilsen
Styret og trenere